BREAKING NEWS

Meta-Kryemadhi intercepted by BKH, here are the details from the file that prosecutor Sotir Kllapi is investigating, in the scanner properties and bank accounts, from the withdrawal of 20 thousand euros in 2008, building permits, villas in Lalzi Bay, t...

Meta-Kryemadhi intercepted by BKH, here are the details from the file that
x
BREAKING NEWS

The arrest warrant is ready for Ilir Meta, this is the last session of his questions in SPAK, here is the evidence that has sunk him, the lawyer Romeo Kara brings out the hard details

The arrest warrant is ready for Ilir Meta, this is the last session of his
x
BREAKING NEWS

The alliance between Sali Berisha and Ilir Meta has broken, Myslym Murrizi reveals what is happening within the opposition and shows the "recipe" that will overthrow Edi Rama from power

The alliance between Sali Berisha and Ilir Meta has broken, Myslym Murrizi
x
BREAKING NEWS

Donald Lu speaks for the first time about the high-ranking Albanian officials who are all being put in prison for corruption by SPAK and "reveals" the Rama government, how the former US ambassador lined up 140 deputies to vote for the justice reform

Donald Lu speaks for the first time about the high-ranking Albanian officials
x
BREAKING NEWS

The maneuvers of the oligarch Klodian Allajbeu, this is how he bought his American hospital for 24 million euros, gave a loan to the company that was in his name, suspicious transactions are revealed, should SPAK start an investigation for money launde...

The maneuvers of the oligarch Klodian Allajbeu, this is how he bought his
x
BREAKING NEWS

This is why Monika Kryemadhi was called to SPAK, the prosecutors are looking at the possibility of initially leaving her under "house arrest", the lawyer Idajet Beqiri who denounced the PL couple revealed other bombastic details about the affairs of th...

This is why Monika Kryemadhi was called to SPAK, the prosecutors are looking at
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha without a mandate after June 21, the victory of the stamp of the DP like that of Pirros of Epirus, Argita takes the reins of the Democratic Party and excludes the group of Basha from the union

Sali Berisha without a mandate after June 21, the victory of the stamp of the DP
x
BREAKING NEWS

Generals, soldiers, ministers and oligarchs to prison for the base of Saranda, at the head of this affair is President Bajram Begaj, the character who "made a hole" in SPAK warns Edi Rama after his attacks on justice

Generals, soldiers, ministers and oligarchs to prison for the base of Saranda,
x

Politike

The Special Anti-corruption Commission is established/ It consists of 11 members, 6 SP and 5 opposition, the draft decision is disclosed

The Special Anti-corruption Commission is established/ It consists of 11

A day before going to the plenary session, the Assembly set up the Special Anti-corruption and Good Governance Committee.

In the draft decision, it is stated that the Special Commission will develop its activity in a 10-month time frame. In case of need, with a reasoned request of the commission, the Assembly can decide to extend the deadline for exercising the commission's activity.

Although the opposition has declared that it will not participate, it is expected that the Commission will have 11 members, 6 from the majority and 5 from the opposition. The direction of this commission will be held by the parliamentary majority, while the vice president belongs to the minority.

In order to realize a process that is as comprehensive and transparent as possible, a working group of local and international experts will be set up and work with representatives proposed by justice institutions, independent institutions and law-enforcement executive agencies, public administration, the academic world, public universities and non-public, institutes and organizations of civil society and media, as well as business organizations, etc.

The group of experts will be organized into 3 subgroups that will be engaged in the 3 areas of the activity object of this commission. The experts will be engaged in the function of the relevant topics, related to their fields of activity in the process of conducting the analysis and drafting the National Action Plan as well as the proposal of the relevant legislative and institutional measures.

The number and composition of the group of experts is approved by the decision of the commission.

The Commission can also invite agencies and other well-known local and international experts in the relevant fields for consultations on specific issues.

FOR THE CREATION OF THE SPECIAL COMMISSION

"FOR DEEPENING REFORMS FOR GOOD GOVERNANCE, RULE OF LAW AND ANTI-CORRUPTION FOR ALBANIA 2030 IN THE EUROPEAN UNION"

In support of Articles 7, 77.1, 78 and 80.3 of the Constitution and Articles 24 et seq. of the Rules of the Assembly, as well as in implementation of the Resolution of the Assembly dated 27.05.24, with the proposal of a group of deputies,

III . The purpose of the Special Committee's activity is to achieve, through a public, comprehensive and transparent process, based on the relevant parliamentary mechanisms, rules and procedures, and with the commitment and active contribution of the best domestic and international expertise:

Me qëllim ruajtjen konform rregullores të raportit shumicë – pakicë, shfrytëzimin efektiv të përvojës së krijuar qysh në fillesat e Reformës në Drejtësi, si dhe sigurimin e vazhdimësisë së punës e të produkteve të këtij procesi përtej legjislaturës aktuale dhe përgjatë harkut të negociatave me Bashkimin Evropian, komisioni si rregull do të përbëhet nga Kryetarë dhe Zëvendëskryetarë të Komisioneve të Përhershme: për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut (2); për Ekonominë dhe Financat (2); për Çështjet Evropiane (2); për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik (2); dhe Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian (2).

Emrat e anëtarëve të tij do të përcaktohen me vendim të Kuvendit.

VII. Komisioni i Posaçëm Parlamentar organizon dhe zhvillon veprimtarinë e tij mbështetur në dispozitat e Rregullores së Kuvendit për funksionimin e komisioneve parlamentare. Komisioni do të ndërmarrë të gjitha përpjekjet për të miratuar dokumentet përfundimtare nga një shumicë e konsiderueshme e deputetëve, duke e konsideruar kritike që ushtrimi të gëzojë mbështetje të gjerë dhe të pasqyrojë nevojën për ndërtimin e konsensusit që Kuvendi, populli shqiptar dhe partnerët ndërkombëtarë presin nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar dhe procesi që ai do të zhvillojë dhe mbikëqyrë.

VIII. Pranë Komisionit të Posaçëm, për të realizuar një proces sa më gjithëpërfshirës e transparent, do të ngrihet dhe funksionojë grupi i punës i ekspertëve vendas dhe ndërkombëtarë me përfaqësues të propozuar nga institucionet e drejtësisë, institucionet e pavarura dhe agjensitë ekzekutive ligjzbatuese, administrata publike, bota akademike, universitetet publike dhe jopublike, institute e organizata të shoqërisë civile dhe medias, si edhe organizata të sipërmarrjes, etj.

Grupi i ekspertëve do të organizohet në 3 nëngrupe që do të angazhohen për 3 fushat e objektit të veprimtarisë së këtij komisioni. Ekspertët do të angazhohen në funksion të temave përkatëse, që lidhen me fushat e tyre të veprimtarisë në procesin e kryerjes së analizës dhe hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit si dhe propozimin e masave përkatëse legjislative e institucionale.

Numri dhe përbërja e grupit të ekspertëve miratohet me vendim të komisionit.

Komisioni mund të ftojë për konsultime për çështje specifike edhe agjenci dhe ekspertë të tjerë vendas e ndërkombëtarë të mirënjohur në fushat përkatëse.

Në cilësinë e ekspertëve ndërkombëtare, komisioni mund të ftojë të marrin pjesë edhe përfaqësues të Këshillit të Evropës, Prezencës së OSBE-së, USAID, SIDA, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar, agjencive të ndryshme të specializuara në fushat përkatëse, si GRECO, OGP etj., si edhe lektorë me karriera të spikatura në vendet partnere të Shqipërisë për fushat e objektit të punës së tij.

XII. Any other non-parliamentary party, which is not included in this committee, will be invited to participate in the open activities, as well as to offer concrete contributions to the committee and the group of experts.

XIII. The Council of Ministers can be represented in the activities of the Commission with the participation of the Minister of State and (1) Chief Negotiator, for (2) Relations with Parliament, for (3) Anticorruption and Public Administration and for (4) Local Government, who will can give their opinions on certain issues, as well as contribute through their experts.

XIV. The Bureau of the Assembly and the General Secretary of the Assembly are charged with creating working conditions, financial and logistical support of the activity of this Special Commission, the group of experts and the technical secretariat.

 

Most read